Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів, Увійдіть на сайт на сайт чи Зареєструватися.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Автор, що веде листування з редакцією, має згоду всіх співавторів представляти рукопис.
 • Рукопис містить:
  (а) Для всіх авторів: ініціали та прізвище (українською або російською і обов'язково англійською мовами)
  (б) Для всіх авторів: поштову адресу, адресу електронної пошти та офіційну назву установи, де працює кожен автор;
  (в) Назву рукопису (українською або російською і обов'язково англійською мовами);
  (г) Анотацію рукопису (українською, російською та англійською мовами);
  (д) Класифікаційні індекси УДК.
 • Стаття раніше не опублікована, а також не подана в інші видання.
 • Рукопис та будь-яка його частина не порушує жодні існуючі закони про авторські права.
 • Рукопис не містить нічого образливого, непристойного, неприйнятного та наклепницького.
 • Рукопис підготовлений у форматі LaTeX.
 • До подання додається файл рукопису у PDF-форматі.

Керівництво для авторів

Мова. Приймаються до розгляду статті українською, російською та англійською мовами. Від авторів з пострадянських країн статті приймаються лише українською або російською мовами.

Обсяг. Стаття не повинна перевищувати 16 сторінок журналу. Статті більшого обсягу приймаються до публікації як виняток за рішенням редколегії або на її замовлення.

Тематика. УМЖ публікує статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з алгебри, геометрії та топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.
Прийнята до розгляду стаття направляється на анонімне рецензування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.