Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів, Увійдіть на сайт на сайт чи Зареєструватися.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Автор, що веде листування з редакцією, має згоду всіх співавторів представляти рукопис.
 • В рукописі вказано:
  (а) Для всіх авторів: ініціали та прізвище (українською або російською мовою і обов'язково англійською), поштову адресу, адресу електронної пошти та офіційну назва установи, де працює автор;
  (б) Назву рукопису (українською або російською мовою і обов'язково англійською);
  (в) Анотацію рукопису (українською, російською та англійською мовою);
  (г) Класифікаційні індекси УДК.
 • Стаття раніше не опублікована, а також не подана в інші видання.
 • Рукопис та будь-яка його частина не порушує жодні існуючі закони про авторські права.
 • Рукопис не містить нічого образливого, непристойного, неприйнятного та наклепницького.
 • рукописи підготовлені у форматі LaTeX.

Керівництво для авторів

Мова. Приймаються до розгляду статті українською, російською та англійською мовами. Від авторів з пострадянських країн статті приймаються лише українською або російською мовами.

Обсяг. Стаття не повинна перевищувати 16 сторінок журналу. Статті більшого обсягу приймаються до публікації як виняток за рішенням редколегії або на її замовлення.

Тематика. УМЖ публікує статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики, переважно з алгебри, геометрії та топології, диференціальних рівнянь та математичної фізики, теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів, функціонального аналізу та теорії функцій.
Прийнята до розгляду стаття направляється на анонімне рецензування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.